Welkom Wendy Lingeman

3 jun 2021

Wendy is onze nieuwe collega. Hieronder introduceert zij zichzelf.

“In 2001 ben ik afgestudeerd als Hbo-verpleegkundige. Ik heb sinds die tijd als (wijk)verpleegkundige, coach en projectleider in verschillende sectoren gewerkt. Bij het verlenen van zorg vind ik het belangrijk dat iemand weet wat hij of zij doet en waarom dit gedaan wordt. Daarbij hoort natuurlijk kennis over richtlijnen, procedures en wet- en regelgeving. En je moet je eigen werk kunnen plaatsen in het grotere geheel van het team en de organisatie. Met elkaar ben je uiteindelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg binnen een organisatie. Door mensen bewust te maken van de achtergronden van keuzes en kaders krijgen medewerkers er vaak meer begrip voor. Ik probeer dan ook altijd toe te lichten waarom iets gedaan moet worden en wat het bijdraagt aan de zorg.

In mijn werk ga ik uit van de kennis en kunde van medewerkers. Dat is mijn startpunt voor het verbeteren en borgen van de kwaliteit van zorg. Zo verbind ik beleid, kwaliteit en praktijk met elkaar, samen met de medewerkers. Door mee te kijken, te werken en soms kritische vragen te stellen, worden medewerkers zich bewust van hun rol in het verhogen van de kwaliteit van zorg en de veranderkracht die zij hebben.

Ik heb er veel zin in om mijn eigen kennis, kunde en ervaring in te zetten voor het verbeteren van kwaliteit bij zorgorganisaties!”

Share This