Werkplezier in de ouderenzorg: ook dat kan!

jan 23, 2020

“Een paar vragen over werkplezier? Aan mij?” Ze kijkt me verbaasd aan. Lisa Brand, al jaren locatiemanager bij HWW zorg, staat naast haar (zorg)medewerkers. Mensen werken graag bij Lisa. Ze hebben er zelfs de reis vanuit Rotterdam naar Den Haag voor over. Ook keren ze terug bij haar na elders gewerkt te hebben of brengen ze nieuwe medewerkers aan; want op de locatie de Ametisthorst werk je met plezier. Dat merkte ik ook toen ik hier in oktober 2019 als kwaliteitsverpleegkundige a.i. aan de slag ging. Hoe doet Lisa dat?

Ken je medewerkers

De deur staat altijd open bij Lisa. Medewerkers maken daar veel gebruik van. Een praatje over wat ze meemaken bijvoorbeeld met hun bewoners; leuke en minder leuke dingen. Dat gebeurt zo even in het voorbijgaan. Ook nemen ze haar in vertrouwen. Over wat ze lastig vinden, waar ze tegenaan lopen. Ook privé. Lisa luistert en reageert begripvol en stelt vragen, en waar passend gebruikt ze humor. Want humor vindt Lisa belangrijk. Het relativeert en dat voelen en waarderen medewerkers ook. Het helpt hen, want sommige medewerkers hebben moeite om verstandige keuzes te maken in de balans tussen werk en privé. Dit is dan gelijk merkbaar op de werkvloer. In dat geval neemt Lisa het initiatief tot een gesprek.

Vanuit het vertrouwen dat ze heeft opgebouwd, kan Lisa ook afspraken maken met haar medewerkers waarbij ze ook de consequenties bespreekt als zij zich niet aan hun afspraken houden. Overigens, voor haarzelf geldt ook ‘afspraak = afspraak’. En tja, houdt de medewerker zich niet aan de afspraken, dan zijn de gevolgen ook voor hen. Diverse malen heb ik meegemaakt dat ze ‘doorpakt’. Opvallend vind ik dat de relatie tussen haar en de medewerker vaak onveranderd goed blijft. Aandacht, grenzen en structuur: ik zie dat medewerkers zich gezien voelen en houvast ervaren. En dat wérkt op de werkvloer!

Stimuleer de kwaliteiten van medewerkers

“Ik wil zorgen dat andere mensen kunnen zorgen”, zegt Lisa. Deze visie op haar werk komt ook voort uit een werkervaring lang geleden; toen heeft ze niet de steun gehad van haar leidinggevende. Deze ervaring heeft gemaakt dat ze nog meer het belang is gaan inzien van een leidinggevende die actief meedenkt. Voor Lisa betekent het dat ze mogelijkheden ziet voor medewerkers. Ze kent haar mensen goed, geniet hun vertrouwen en dus kan ze ook gemakkelijk voorstellen doen. Zo ziet zij de ‘ontdekker’ in de medewerker, die graag regelruimte heeft en geeft ze deze persoon coördinerende taken. De medewerker die adequaat kan reageren op ‘onbegrepen’ gedrag, laat ze een aanvullende opleiding volgen en geeft hem of haar vervolgens een centrale rol in het wonen en welzijn. Deze match tussen mens en werk, het past ook bij mij.

Als kwaliteitsverpleegkundige a.i. pak ik mijn rol om medewerkers te helpen om zich te blijven ontwikkelen. Ik sluit aan bij wat ze goed kunnen en wat hun interesse heeft zoals passende zorgplannen en leefroutes maken, aandachtsvelder zijn van een specifiek onderwerp en dieptegesprekken voeren met familie. Deze manier van werken aan kwaliteit van zorg is voor medewerkers dan niet meer saai of een ver-van-hun-bed-show. Nee, kwaliteit van zorg gaat dan over de medewerker zelf, waarom hij/zij ooit heeft gekozen voor de zorg.

Autonomie en leren van je fouten

In ons gesprek noemt Lisa meerdere malen het woord ‘autonomie’. Zij vindt het belangrijk dat medewerkers meedenken over wat voor hen het werk plezierig maakt. Dit soort gesprekjes zijn zeker niet altijd gepland, ze gebeuren vaak door de dag heen. Bijvoorbeeld als medewerkers haar vertellen over wat ze niet goed vinden gaan. Lisa vraagt hen dan naar een idee of oplossing. Omdat zij de medewerkers kent en hun vertrouwen geniet, kan zij goed inschatten of ze hiermee zelf aan de slag kunnen of een zetje nodig hebben. Later vraagt Lisa altijd hoe het is gegaan, waar ze wel of juist niet tevreden over zijn. Tenminste, als medewerkers haar niet al zelf hebben ingelicht.

Haar aanpak heeft als gevolg dat medewerkers proactief aan de slag gaan met allerlei bewoners- en teamzaken. Zo geven ze zelf invulling aan hun werkzaamheden. Haar aanpak werkt omdat medewerkers vrijheid ervaren in het nemen van verantwoordelijkheid. Of zoals Lisa zegt: “hier kun je zijn wie je bent. Je mag fouten maken als je er maar van leert en er iets mee doet”.

Leidinggevende cruciale rol

Werkplezier gaat dus over persoonlijke aandacht, vertrouwen, kennen van je medewerkers, weten waar ze geïnspireerd door zijn, mogelijkheid bieden om te mogen leren en verbeteren. Werkplezier, leiderschap, begeleiding en kwaliteit van zorg: ze horen bij elkaar. De persoon van de leidinggevende heeft hierin een cruciale rol. Vanuit De Impuls voor de Zorg zien wij dit bij elke opdracht bevestigd. Daarom vragen ouderenzorgorganisaties en teams onze expertise. Ook de overheid ziet het belang van geluk in het werk.

In deze opdracht is het fijn samenwerken met Lisa. Immers werk maken van werkplezier zit in haar genen. Daarom bouwen wij sámen verder aan werkplezier en kwaliteit van zorg. Dát is toch wat we willen in de ouderenzorg…!

Gemmie Reinen
Adviseur en Kwaliteitscoach

Share This